Vilka är vi?

Vara köpmannaförening är en förening som vill utveckla och stärka handeln i Vara Småstad. Vi består av 45 medlemmar och 46 stödmedlemmar (andra företag än butiker).

VÅR VISION

Vår vision är att föreningen skall verka för att handeln i Vara Småstad skall vara ett ”köpcentra” där:
– Konkurrensmedlet är ett kvalitativt handelsutbud med en hög kundservicenivå.
– Medlemmar samverkar och samarbetar i gemensamma aktiviteter
– Stödmedlemmar bidrar till att stärka varumärket Vara Småstad
– Samarbete utvecklas med kommun, näringsliv, fastighetsägare och föreningsliv

MÅLSÄTTNING 2018-2020

– Medlemsantalet skall öka med minst 2 st/år
– Stärka Vi-känslan i föreningen
– Öka engagemang och deltagande i aktiviteter bland medlemmarna
– Arbeta vidare med småstadsutveckling
– Ha en ekonomi i balans där viss del av överskott kan användas till speciell
satsning för utveckling av handeln
– En inspirationsaktivitet per år för medlemmarna
– Ett nytt tema alt. Utveckling av en redan befintlig aktivitet per år.

VERKSAMHET

Tyngdpunkt i vår verksamhet är att ordna olika aktiviteter och att samordna marknadsföring.
Aktiviteter av något slag anordnas varje månad. Vara Weekend genomförs sex gånger under året med olika tema och utgivning av en egen tidning. Som exempel kan nämnas tjejkväll, påsk, trend & mode vår och höst, vårmarknad, jordgubbens dag, skördemarknad och julaktiviteter under hela december.

Föreningens marknadsgrupp förhandlar med olika medier för att få bra annonspriserbjudande som kommer medlemmarna till del. För att genomföra detta är föreningens medlemmar engagerade i olika grupper och föreningen har också anställt en småstadsutvecklare, Malin Sjölin Lorentzson.

Vår Småstadsutvecklare Malin Sjölin Lorentzson

Våra superhjältar Rikard och Madde

Vår Småstadsnalle Weeky med hans vänner 

 

Vill du också bli medlem i Vara köpmannaförening?

Idag har vi har två olika medlemskap, ett medlemskap för den fysiska butiken och ett för de företag som driver sin verksamhet i Vara kommun men som inte har någon butik men ändå vill stötta handeln, då har vi tagit fram ett; stödmedlemskap och idag har vi 46 st stödmedlemmar.

Vill du komma i kontakt med oss

För mer information och anmälan om medlemskap kontakta

Lennart Svärdh, ordförande
Epost: lennart@klarsynt.se
Tlf: 0708-121502

Malin Sjölin Lorentzson, småstadsutvecklare
Epost: info@varasmastad.se
Tlf: 076-8069813

GDPR

Information från Vara Köpmannaförening om GDPR.

Den 25:e maj 2018 inträdde en ny dataskyddslag i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) och på svenska Datasäkerhetsförordningen. Med anledning av detta vill vi upplysa dig som befintlig/tidigare kund eller leverantör till oss, om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system. Dina uppgifter såsom företagsnamn, personnamn, e-postadress, adress, telefonnummer, referensnummer för fakturahantering och ev. organisationsnummer finns tryggt förvarade i vårt system. Detta för att på smidigast möjliga sätt kunna fullfölja befintliga, tidigare, framtida uppdrag och kontakter.

Eftersom du förekommer i vårt kundregister, ingår du också i de listor vi använder för att skicka post, mail och eventuella nyhetsbrev. Denna post, mail eller nyhetsbrev skickas ut, med oregelbundna mellanrum. 

Undrar du över något eller vill ta bort dina kontaktuppgifter från vårt system och register, så kontakta vår kassör, Ann-Britt Martinsson
ann-brittm@telia.com