Leaderprojektet – Småstadslyftet

Under 2017 och 2018 har Handeln i Vara Småstad beviljats ett Leaderprojekt, nämligen Småstadslyftet – Öka kommunikation mot kund.

Projektet handlade om att investera i kunskap och ny teknik för att öka kommunikationen mot befintliga kunder men även nya besökare. Vara Småstad är idag en unik småstad med ett brett utbud, vi har anrika konditori Nordpolen och kvalitativa butiker med känsla för den personliga servicen.

Vi vill få besökarna att känna sig välkomna och visa den bredd vi har på mat, caféer, klädbutiker, inredning, skor och aktiviteter för liten som stor. Vara Småstad är idag en väldigt betydelsefull förening för Vara som ort med aktiviteter, evenemang och öppna mötesplatser. Men vi vill skapa ett attraktivare Vara, med ett brett utbud av butiker.  Det stimulerar möjligheten till möten mellan människor och ger livskvalité och stolthet för orten. I projektet har vi haft fem utbildningskvällar med föreläsningar och workshops.