Styrelsemedlem

Rikard Johansson

Rikard är ledamot i styrelsen och är en hejare på hushållsmaskiner. På fritiden är han en cyklande familjefar som gärna lagar goda middagar.