Info & kontakt

Det är oss du träffar i ostdisken, när du väljer ut din nya cykel eller behöver smakråd i provrummet. Vi fräschar upp svallet, sätter rätt skärpa i bågen och kommer med din påtår.

 

 

Kontakt:

Maria Kronwall, Småstadsutvecklare: maria@varasmastad.se , 079-3359677

Jessica Lundmark, Ordförande: info@varasmastad.se

Vill du bli medlem?

 

Vi har två olika medlemskap i Köpmännen i Vara Småstad och du kan antingen bli handelsmedlem eller företagsmedlem. Handelsmedlemskapet lämpar sig bäst för dig som bedriver handel eller café/restaurang. Företagsmedlemskap är för dig som har ett företag i Vara Småstad och som vill bidra till att småstaden fortsätter att utvecklas.

Vi hälsar alla välkomna i vår förening och att arbeta för handeln i Vara Småstad. Nedan kan ni läsa om de olika medlemskapen. Köpmännen i Vara Småstad är en oberoende, ideell förening.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill bli medlem i Köpmännen i Vara Småstad.

Som handelsmedlem får Ni:

 

Delaktighet och engagemang i handelsutveckling och småstadsutveckling

Ta del av utbildningar och föreläsningar som föreningen anordnar

Vara med och utforma våra aktiviteter och bidra med arbetskraft

Förmånliga annonspriser i lokala tidningar och radio

Lösa in föreningens presentkort

Ta del av marknadsföring via sociala medier och hemsida m.m.

Nyhetsbrev

Delta på medlemsmöten

Som handelsmedlem kan ni känna er trygga med att föreningen bevakar handelns intressen i kontakt med kommunen och andra aktörer.

Som företagsmedlem får Ni:

 

Företagssamverkan – en attraktiv kommun att bo och verka i!

Att skapa ett Levande centrum – en attraktiv kommun att bo och verka i, det är vår vision!

Alla har ett intresse av att bo och verka i en trevlig kommun, vare sig man är invånare eller har butik, företag eller är fastighetsägare.

Vi vill alla ha ett levande centrum. Föreningen har idag cirka 80 medlemmar, ett starkt nätverk, här kan man lyfta smått som stort och ta hjälp av varann.

Tillgång till ett starkt nätverk

En trivsam småstad som utsmyckas vid olika aktiviteter

Förmånliga annonspriser i lokala tidningar och radio

Nyhetsbrev (info om vad som händer i Vara Småstad)

Marknadsföring av logotyper och i andra sammanhang som det är möjligt

Ta del av utbildningar och föreläsningar

Som företagsmedlem bidrar ni till att vi kan ha en småstadsutvecklare som håller ihop och driver vårt arbete framåt för ett bättre Vara.