Styrelsemedlem

Inge Janson

Inge är den ledamot som suttit med längst i styrelsen och som bidrar med lång erfarenhet och ständigt nya idéer. När han inte säljer TV – apparater så tar han en promenad med hunden eller kopplar av vid kusten.