Vice Ordförande

Inge Janson

Inge är den ledamot som suttit med längst i styrelsen och som bidrar med lång erfarenhet och ständigt nya idéer. När han inte säljer TV – apparater så kopplar han gärna av vid havet på kusten.

inge.janson@telia.com