Ordförande

Jessica Lundmark

Jessica är ordförande i styrelsen och är läraren som håller ordning på klassen. På fritiden står familjen i fokus och hon spenderar gärna tid på kusten med en bok i handen.

jessica@keepco.se

070-3110597